Таблица 2 Острота зрения в зависимости от типа операции

Таблица 2 Острота зрения в зависимости от типа операции