Таблица 1 Острота зрения до операции

Таблица 1 Острота зрения до операции