Острота зрения с кор. количество

Острота зрения с кор. количество