Рис. 1. Прототип имплантата в форме спирали

Рис. 1. Прототип имплантата в форме спирали