Рис. 3. Яхницкая Людмила Константиновна – кандидат медицинских наук, доцент