Рис. 15. Частичная отслойка сетчатки при ЗАРН

Рис. 15. Частичная отслойка сетчатки при ЗАРН