Таблица 2 Характер слияния по данным обследования на синоптофоре до и после лечения на аппарате «Форбис»