Рис. 13. Язва роговицы при вторичном синдроме Съегрена