Рис. 13. Язва роговицы при вторичном синдроме Съегрена

Рис. 13. Язва роговицы при вторичном синдроме Съегрена