Рис. 11. Ксероз конъюнктивы вследствие дефицита витамина А

Рис. 11. Ксероз конъюнктивы вследствие дефицита витамина А