Таблица 2 Мониторинг РН в зависимости от типа течения