A. Calossi (Флоренция, Италия)

A. Calossi (Флоренция, Италия)