Таблица 2 Острота зрения пациентов в зависимости от степени децентрации ИОЛ

Таблица 2 Острота зрения пациентов в зависимости от степени децентрации ИОЛ