Рис. 1. Ресница в строме роговицы (на 6 час.)

Рис. 1. Ресница в строме роговицы (на 6 час.)